Wednesday, October 3, 2012

Dabbah-Binatang besar - Tanda Kiamat Besar


Dabbah - Binatang besar yang keluar berhampiran Bukit Shafa di Mekah yang akan bercakap bahawa manusia tidak beriman lagi kepada Allah swt.

Firman Allah, “Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” (An-Naml: 82).

Sifat Binatang Ini
Bentuk dan perbuatannya yang lain dari biasa serta boleh berbicara dan berdialog dengan manusia dan dia memberi cap iman atau kufur kepada mereka.

Dari Abu Umamah bahawa Rasulullah bersabda, “Binatang bumi itu keluar maka ia memberi cap kepada manusia di wajah mereka. Kemudian jumlah mereka meningkat sehingga seseorang membeli unta dia ditanya, ‘Dari siapa kamu membeli unta itu?’ Dia menjawab, ‘Dari salah seorang yang dicap wajahnya…’.” (HR. Ahmad, dishahihkan oleh al-Albani dalam as-Silsilah ash-Shahihah nomor 322).

Wallahualam...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site