Monday, April 20, 2015

Rasul Ulul Azmi

Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, dalam menyebarkan agama Islam.

Di antara 25 rasul, terdapat 5 orang rasul yang mendapatkan gelaran Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya.

Wednesday, April 1, 2015

Rukun Solat

Rukun solat adalah sebahagian daripada solat dan bergantung kepadanya sah solat itu. Solat secara amnya mempunyai tiga belas rukun yang terdiri daripada 3 bahagian, iaitu rukun qalbi (diingat dan ditetapkan dalam hati), fi'li (perbuatan) dan qauli (sebutan dan bacaan sekurang-kurang didengari diri sendiri).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site