Monday, December 22, 2014

Mendirikan solat


Solat terbahagi kepada solat fardu dan solat sunat. Solat fardu diwajibkan ke atas orang Islam yang baligh dan berakal sebanyak 5 kali sehari pada waktu-waktu tertentu. Solat fardhu merupakan Rukun Islam yang ke-2 dari lima Rukun Islam.

Monday, December 1, 2014

Nabi Hud as


Nabi Hud as adalah nabi dan rasul ke 4 dikalangan 25 rasul yang wajib kita ketahui. Bainda diutus Allah untuk menyeru kaum Aad yang makin sesat dan penghidupan rohaninya tidak mengenal Allah. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Shamud dan Alhattar dan disembah sebagai tuhan mereka yang menurut kepercayaan mereka dapat memberi kebaikan dan menolak segala musibah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site