Tuesday, February 16, 2016

Nabi Soleh AS.

Nabi Saleh a.s merupakan salah seorang nabi dan rasul daripada 25 rasul yang wjib kita ketahui. Baginda diutus Allah kepada kaum Thamud. Kaum Thamud adalah nama suatu suku kaum dari bangsa Yahudi. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Aad telah diwarisi oleh kaum Tsamud.

Nabi Soleh a.s diutus kepada kaum Tsamud dari keluarga yang dihormati oleh kaumnya. Dikenalkan mereka oleh Nabi Saleh a.s kepada Tuhan yang sepatutnya mereka sembah. Tuhan Yang Esa itulah yang harus mereka sembah dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site