Tuesday, February 19, 2013

Rabiulakhir


Rabiulakhir adalah bulan ke-4 dalam bulan Islam, jika Rabiulawal bererti bermulanya musim bunga bagi tanaman maka Rabiulakhir pula ertinya musim bunga yang akhir. Bulan ini merupakan peringkat akhir bagi tanaman-tanaman berbunga. Pada waktu itu biasanya tanaman-tanaman di Tanah Arab akan mengalami peringkat akhir berbunga sebelum musim sejuk tiba. Selain dari Rabiulakhir, bulan ini juga dipanggil dengan nama Rabiul Thani yang membawa pengertian yang sama. 

Wednesday, February 6, 2013

Beriman kepada ALLAH SWT


Beriman kepada Allah adalah teras kepada Aqidah Islam dan juga kepada ajaran Islam itu sendiri. Tidak diterima amalan hamba di sisi Allah tanpa didahului dengan beriman kepada Allah.

Tatkala Rasulullah s.a.w. menghantar Mu’az Ibn Jabal kepada kumpulan ahli Kitab untuk mengajak mereka kepada Islam, perkara pertama yang disuruh oleh Rasulullah ialah menyeru mereka supaya beriman dengan Allah, kemudian barulah menyeru mereka supaya menunaikan kewajipan-kewajipan yang difardhukan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site