Wednesday, January 21, 2015

Kepentingan beriman kepada Rasul


Setiap muslim wajib mempercayai kesemua 25 orang rasul. Umat Islam tidak boleh beriman kepada sebahagian rasul, kerana semua rasul membawa risalah tauhid yang satu dan saling melengkapi sejak nabi Adam a.s hinga Nabi Muhammad saw.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site