Wednesday, April 23, 2014

Rukun Syahadah

Rukun Syahadah Empat perkara
  1. Mengisbatkan (menetapkan) zatullah itu ada, dan adaNya tidak berjirim dan berjisim, adaNya sedia, adaNya tiada permulaan dan kesudahan, adaNya tidak binasa, adaNya bersalahan bagi yang baru, adaNya tidak sama dengan wujud yang baru, adaNya dengan sendiri, mustahil dia dijadikan, dan ada zatNya itu Esa, adaNya mustahil berbilang-bilang.
  2. Mengisbatkan (menetapkan) sifat-sifat Allah hidup, berilmu, berkehendak, berkuasa, mendengar, melihat dan berkata-kata.
  3. Mengisbatkan (menetapkan) af’al Allah iaitu segala kuasa pada sekelian kewujudan makhlukNya, tiada kerana dengan suatu kerana, tiada sebab dengan suatu sebab, tiada syarat dan mani’ yang menegahnya yakni berbuat Allah ta’ala dengan kehendakNya.
  4. Mengisbatkan kebenaran Rasulullah atau hakikat rasul. Yang dikatakan hakikat rasul itu adalah 7 sifat ma’ani yang qadim, yang berasal daripada rohullah atau dinamakan juga nabiyullah yang menerima dan akan menyampaikan amanah daripada zat wajibal wujud yang bernama Allah. Kemudian, sifat ma’ani inilah yang menjadi kenyataan bagi sekalian makhluk khususnya manusia. Maka hendaklah disabitkan atau diserahkan kembali kepada zatullah yang empunya hidup (hayyun bizatihi), dan seterusnya hingga ke tujuh sifat tersebut sebagaimana yang dikehendaki maksud atau tujuan daripada kalimah syahadah. Dan di sini juga yang diertikan ‘maqam rasul’ kerana rasul juga tidak berkuasa, dia hanya menyampaikan amanah Allah dengan lafaz kalamnya LA ILAHA ILLALLAH. Dan sebaliknya jika tidak wujud rasul, maka tidak zahirlah kenyataan kalimah LA ILAHA ILLALLAH. Amanah Allah buka hanya tertentu semata-mata dipikul oleh nabi Muhammad sahaja, bahkan ianya dipikul oleh setiap manusia yang sanggup menerimanya, ketika alam roh sebelum dizahirkan ke dunia yang fana ini.


Di dalam kalimah syahadah ianya mengandungi 4 makna :
  • Tiada yang diabdikan dengan haq melainkan Allah
  • Tiada yang dituntut dengan haq melainkan Allah
  • Tiada yang dimaksudkan dengan haq melainkan Allah
  • Tiada yang ada dengan haq melainkan Allah


wallahualam...

Wednesday, April 9, 2014

Nabi Idris AS


Nabi Idris AS adalah nabi dan rasul ke 2 dikalangan 25 rasul yang wajib kita ketahui. Baginda merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam AS iaitu putera dari Yarid bin Mihla'iel bin Qinan bin Anusy bin Syith bin Adam AS. Nabi Idris AS juga merupakan keturunan pertama yang dikurniai kenabian menjadi Nabi setelah Adam dan Syith. Menurut Ibnu Kathir dalam Qhisasul Anbiya' mengatakan bahawa Nabi Idris AS sempat bertemu dengan Nabi Adam. Ini menggambarkan bahawa enam generasi dapat bertemu diantara satu sama lain.

Tuesday, April 1, 2014

Jamadil Akhir

Jamadil Akhir (jumada al-Akhir) , merupakan bulan ke-6. Jamadil Akhir memberi erti musim sejuk yang akhir. Bulan ini dinamakan sedemikian setelah musim kekeringan atau air menjadi beku telah berakhir. Pada ketika itu air yang pada mulanya beku telah beransur-ansur menjadi cair. Namun demikian, salji-salji atau air yang beku masih lagi terdapat di sana-sini.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site