Thursday, November 16, 2017

Sifat mahmudah


  • Taubat (membersih hati)
  • Khauf (takut kepada Allah)
  • Zuhud (menggunakan nikmat dunia sekadar yang perlu)
  • Syukur (memuji setiap nikmat daripada Allah)
  • Ikhlas (setiap perbuatan hanya untuk keredhaan Allah)
  • Tawakal (menyerah diri sepenuhnya kepada Allah
  • Muhabbah (sentiasa ingat kepada Allah)
  • Redha (tenang hati terhadap apa yang dating daripada Allah)
  • Zikrulmaut (bersiap sedia dan sentiasa mengingati mati)

Tuesday, January 17, 2017

Nabi Ibrahim AS

Nabi Ibrahim AS adalah nabi dan rasul keenam yang wajib kita ketahui. Nabi Ibrahim AS merupakan antara Lima Nabi/Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi disebabkan oleh tentangan dan ujian yang diterima lebih hebat berbanding nabi-nabi lain dalam menyampaikan agama Allah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site