Monday, November 17, 2014

Tuntutan dua kalimah syahadah

  • Membanyakkan zikir la ilaha illallah dan membenarkan maksudnya.
  • Menjauhi perkara yang bertentangan dengan dua kalimah syahadah iaitu amalan kufur, syirik, nifak, bid’ah, maksiat dan lalai.
  • Melaksanakan perkara yang dituntut daripada amalan wajib dan sunnat khususnya rukun Islam yang lima.
  • Melaksanakan amar makruf dan nahi munkar terhadap diri, keluarga dan masyarakat.
  • Menyebarkan akidah tauhid kepada sekelian manusia lebih-lebih lagi ke atas diri, keluarga dan masyarakat.

Tuesday, November 4, 2014

Perbezaan Nabi dan Rasul


  • Nabi ialah Orang yang membawa berita ghaib manakala Rasul ialah utusan kepada sesuatu tempat atau kaum
  • Nabi ialah Lelaki yang dipilih oleh Allah, dikurniakan wahyu kepadanya untuk amalan dirinya sendiri, tetapi tidak diperintahkan menyampaikan risalah kepada orang lain, manakala Rasul ialah Lelaki yang dipilih oleh Allah, dikurniakan wahyu kepadanya untuk amalan dirinya dan diperintahkan menyampaikan risalah kepada orang lain.
  • Nabi ialah Ramai tetapi tidak dapat dipastikan manakala Rasul yang wajib diketahui seramai 25 orang
  • Nabi tidak ditugaskan menyampaikan wahyu Allah dan tidak ditentukan umat yang dipimpin manakala Rasul ditugaskan menyampaikan wahyu Allah dan Ditentukan umat yang dipimpin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site