Thursday, September 18, 2014

Nabi Nuh as

Nabi Nuh as merupaka antara lima nabi dan Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi disebabkan oleh tentangan dan ujian yang diterimanya dalam menyampaikan agama Allah. Nabi Nuh as merupakan keturunan yang ke-10 daripada nabi Adam as. Diriwayatkan bahawa baginda adalah orang yang berumur paling panjang didunia. Ada ulama mengatakan umurnya 950 tahun dan ada yg mengatakan umur nabi Nuh as mencapai 1000 tahun. Baginda dilantik menjadi nabi dan rasul pada usia 480.

Tuesday, September 2, 2014

Bulan Zulkaedah


Zulkaedah merupakan bulan ke-11 dalam kalendar Islam. Zul ertinya "yang empunya". Qa'dah ertinya "duduk". Ini membawa erti bahawa bulan Zulkaedah ialah bulan untuk berehat-rehat. Sejak dari dahulu lagi, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab telah mengiktiraf bahawa Zulkaedah adalah satu bulan daripada empat bulan yang mulia dan diharamkan berperang. Maka masyarakat Arab jahiliah tidak keluar berperang pada bulan ini. Selain Zulkaedah, bulan Zulhijjah, Muharram dan Rejab juga adalah bulan haram (bulan yang dimuliakan dan diharamkan berperang). Dan setelah kedatangan Islam, Rasulullah SAW mengekalkan kemuliaan empat bulan haram ini, mengekalkan namanya dan mengharamkan berperang padanya. Bersempena inilah dinamakan ia dengan "Zulkaedah".
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site