Monday, September 14, 2015

Sifat Wajib Bagi Rasul

SIDDIQ [BENAR]
Rasul mempunyai sifat benar dlm perkataan dan perbuatan kerana mereka diutuskan utk menyampaikan kebenaran.

"Dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi itu (disangkakan) berkhianat (menggelapkan harta rampasan perang), dan sesiapa yang berkhianat (menggelapkan sesuatu), ia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu; kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan (balasan bagi) apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikitpun (balasannya)." Ali Imran ayat 161

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site