Tuesday, August 18, 2015

Dalil dan Syarat wajib solat

Dalil Al-Quran.
Maksudnya: "Dan dari mana saja engkau keluar (untuk mengerjakan solat) hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (Kaabah). Sesunggunya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari tuhanmu dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan". {149} "Dan dari mana saja engkau keluar (untuk mengerjakan solat) maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (kaabah) dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang yang menyalahi kamu, kecuali orang yang zalim diantara mereka (ada saja yang mereka jadikan alasannya). Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka dan takutlah kamu kepada-Ku semata-mata dan supaya Aku sempurnakan nikmat-Ku kepada kamu, dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah (mengenai perkara yang benar) ". {150} [SURAH AL-BAQARAH AYAT 149-150]

Dalil-dalil Hadis.
Ayat-ayat ini dijelaskan Rasulullah saw dengan sabdanya: “Islam didirikan dari lima sendi; mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah yang Maha Esa, mengaku bahawasanya Muhammad itu pesuruhNya; mendirikan solat; mengeluarkan zakat; mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” [HR BUKHARI DAN MUSLIM DARI IBNU UMAR) (TAISIRUL WUSHUL 1 : 13]

Syarat wajib solat
  • Islam
  • Baligh
  • Berakal
  • Suci daripada haid dan nifas bagi perempuan
wallahualam...

11 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Other Site